Potrzeby osób niepełnosprawnych

architektura

Temat: 15 nowych 12-metrowców
...kierującego zezwolenia na otwarcie drzwi musi być zapamiętane i zrealizowane po wybraniu opcji przez kierowcę bez konieczności ponownego użycia przycisku przez pasażera. Drzwi przeznaczone dla pasażerów niepełnosprawnych muszą być wyposażone w dodatkowe przyciski, wewnątrz i na zewnątrz , wyróżniające się kształtem i kolorem, przeznaczone do otwierania drzwi z równoczesną sygnalizacją dla kierowcy, że drzwi są otwierane dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Przyciski przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wewnątrz pojazdu muszą się znajdować w obszarze przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Użycie przycisków dla osób niepełnosprawnych nie może powodować samoczynnego zamykania drzwi poza przypadkiem ich zamknięcia przez kierowcę. Elementy awaryjnego otwierania drzwi nie mogą wprowadzać w błąd pasażerów chcących otworzyć drzwi...
Źródło: komunikacja.krakow.pl/forum/index.php?showtopic=2925Temat: Praca : Oferowana
W ramach ogólnego projektu rekrutacyjnego obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: KONSULTANTA MEDYCZNEGO – Sprzedawca w sklepie medycznym Miejsce pracy: Warszawa sygn. KM – WA Od kandydata oczekujemy: * minimum wykształcenia średniego medycznego: fizjoterapeuta, technik ortopeda; * co najmniej rocznego stażu pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne; * wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych; * komunikatywności, otwarcia na ludzi; * systematyczności, dokładności, zaangażowania. Wybranym kandydatom oferujemy: * motywujące wynagrodzenie – stałą pensję i premię uzależnioną od wyników sprzedaży; * możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy przesyłać na...
Źródło: forum.e-masaz.pl/viewtopic.php?t=22


Temat: "Związki Zawodowe" Historia oraz po co istnieją.
...930 mln zł, stanowi tylko 41 proc. zapotrzebowania. Oznacza to obniżenie środków na rehabilitację zawodową i społeczną oraz na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. - Szczególnie zagrożona jest realizacja programów zatwierdzanych przez radę nadzorczą PFRON, a które mają na celu pomoc w likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. To są programy skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, np. zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup sprzętu komputerowego dla osób niewidomych. Niestety środki na realizację tego typu programów obniżono aż o połowę - mówi Ewa Kędzior. Stagnacja w badaniach i nauce Niestety wbrew zapowiedziom, rząd kontynuuje politykę degradacji nauki i szkolnictwa wyższego. Finansowanie nauki w wymiarze 0,34 proc. PKB oraz szkolnictwa wyższego w wymiarze 0,81 proc. PKB nie gwarantuje rozwoju...
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,207.html


Temat: Niepełnosprawność a społeczeństwo...
potrzeby osób niepełnosprawnych są różne, w zależności od "rodzaju niepełnosprawności". co do dyskryminacji przez państwo to popieram, jednak nie tylko niepełnosprawni są przez nie gnębieni. państwo stara się wprowadzać różne przepisy i ustawy ułatwiające dostosowanie ludzi niepełnosprawnych do społeczeństwa, lepszy komfort i wygodę dla nich, poczucie akceptacji itp. jednak ustawy ustawami, przepisy...
Źródło: mojadroga.fora.pl/a/a,1747.html


Temat: Ceramika łazienkowa
...i przeklejam tekst ze strony: http://www.wanienki.com/lazienki-dla-niepe...ontaz-umywalki/ Łazienki dla niepełnosprawnych a montaż umywalki Istnieje szereg wytycznych dotyczących aranżacji łazienki dla osoby niepełnosprawnej. Chodzi bowiem o to, by osobie niepełnosprawnej łatwo było się po takiej łazience poruszać i korzystać z wszystkich jej elementów. Nawet jeżeli chodzi o umywalki, to powinny być one odpowiednio dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej. podjeżdżając do umywalki na wózku nie powinna ona napotkać na swej drodze jej spodu, dlatego też umywalka w łazience powinna być tak zamontowana, aby jej spód znajdował się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku. Lepiej będzie też jeżeli jej blat nie przekroczy 80 cm, a jej dolna obudowa, czyli syfon, stelaż, itd. znajdzie się na wysokości minimum 65 cm. poza tym należy unikać wszelkiego rodzaju...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=9055


Temat: Projekty rozwojowe Chorzowa - Obwodnica Śródmieścia
...w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego: 1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych; 4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych; 6) walory ekonomiczne przestrzeni; 7) prawo własności; 8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 9) potrzeby interesu publicznego. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na dwa elementy towarzyszące tworzeniu planów miejscowych, ale chyba najistotniejsze, bo decydujące o demokratycznym sposobie gospodarowania przestrzenią. Otóż samorząd lokalny wśród wielu dziedzin...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=405


Temat: Straż Miejska na skuterach.
...policji, już nie jest tego tak pewna. - Skierujemy sprawę do sądu, by zdecydował, kto ma rację w tym sporze. Z naszych wstępnych ustaleń wynika jednak, że ochrona parkingu nie popełnia przestępstwa. Blokady są zdejmowane z samochodów natychmiast i nikt nie ogranicza kierowcom dysponowania ich własnością - mówi. Sowula podkreśla, że część pieniędzy zebranych od kierowców łamiących dobre obyczaje przekaże na dom dziecka i potrzeby osób niepełnosprawnych. - Niedługo pojawimy się też przy innych centrach handlowych w regionie - zapewnia. Marek Plura, poseł PO, który porusza się na wózku inwalidzkim i walczy o prawa osób niepełnosprawnych, chwali akcję Plejady. - Szefowi sklepu gratuluję odwagi. To dobry pomysł, boję się tylko, że wywróci się z przyczyn prawnych - martwi się. Dla Gazety Borys Budka, radca prawny: Pomysł Plejady jest bardzo...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=854


Temat: Tezy do egzaminu u dr Byry
...dostosowanej do jego potrzeb i możliwości - szkoła ogólnodostępna jest najskuteczniejszym sposobem do zwalczania dyskryminacji • Deklaracja Madrycka – 2002 rok: - osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak inni obywatele - osoby niepełnosprawne domagają się równych praw a nie współczucia - społeczeństwo ma się dopasować do potrzeb niepełnosprawnych, tak je trzeba zorganizować aby spełniało potrzeby osób niepełnosprawnych - bariery społeczne prowadzą do dyskryminacji i wykluczenia - osób niepełnosprawnych nie widać w takim zakresie w jakim są one obecne, dlatego są oni zapomniani jako obywatele - osoby niepełnosprawne tworzą grupę bardzo zróżnicowaną - stworzenie społeczeństwa dla wszystkich • Konstytucja RP: - art. 30 – niezbywalna godność człowieka bez względu na jego cechy,...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,770.html


Temat: Dofinansowanie z PFRON- u
Na wykończenie to nie, ale na dostosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, można próbować.
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=1695


Temat: Stopień niepełnosprawności
...chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w pkt. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy...
Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,49.html


Temat: NIEPEŁNOSPRAWNA OCHRONA, NIEPEŁNOSPRAWNE PRZEPISY, .........
...na podstawie orzeczenia przysługuje pomoc osób drugich". "W prawie połowie badanych zakładów (43, 3 %) w ramach umów cywilno - prawnych zatrudnionych było niemalże tylu pracowników, co w ramach stosunku pracy." "Zmiana trybu zatrudnienia powodowałaby utratę statusu ZPChr." " Jednocześnie(...) zakłady te zostały zwolnione z obowiązku występowania do PIP o zbadanie, czy obiekty i pomieszczenia uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia. Oznacza to, że osoby najciężej poszkodowane zatrudnione są w ZPCh na stanowiskach pracy wyłączonych spod nadzoru PIP." "Uwagi końcowe i wnioski. Z ustaleń kontroli wynika, że pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony mienia i dozoru uzyskują, na podstawie obowiązującego stanu prawnego, status zakładu pracy...
Źródło: sluzbyochrony.pl/forum/viewtopic.php?t=105


Temat: dofinansowanie do likwidacji barier
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna o dofinansowanie ze środków PFRON można starać się na: - likwidację barier architektonicznych, - likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych. O dofinansowanie do likwidacji w/w barier mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Dofinansowanie nie...
Źródło: zielonylisc.fora.pl/a/a,16.html


Temat: Protokoły z Sesji Rady Powiatu
...uchwał. Do zaproponowanego porządku obrad, p. Starosta - wniósł o uwzględnienie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia i ustalenia planu finansowego środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Już po ustaleniu porządku obrad sesji Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesłał dane dotyczące planu finansowego. Mając jednak na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych podjęcie uchwały jeszcze w marcu uznano za zasadne. W toku dalszej wypowiedzi p. Starosta podkreślił, iż projekt uchwały został zaopiniowany już przez Komisje Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Następnie p. Przewodniczący - wniósł o uwzględnienie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Jana Leszka Pawlika na działalność Starosty Krotoszyńskiego...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2391


Temat: KĄCIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-/komisje, zasiłki,ulgi,itp/
...tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej, - rozpatrywanie wniosków i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, - dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, - dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, - dofinansowanie do rehabilitacji, sportu, kultury rekreacyjnej i turystyki dzieci i młodzieży, - podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun może ubiegać się o dofinansowanie na powyżej opisane cele z PCPR na podstawie wniosku do którego należy dołączyć: - kserokopię orzeczenia o...
Źródło: ehlersdanlos.fora.pl/a/a,26.html


Temat: Segmentacja dowolnego hotelu w mieście.
Temat: Segmentacja dowolnego hotelu w mieście. Opis hotelu: Jest to hotel znajdujący się w centrum Warszawy z bardzo dobrymi połączeniami komunikacyjnymi z częścią biznesową miasta oraz z lotniskiem. Obok hotelu znajduje się duży parking dla gości oraz postój dla taksówek. Jest to hotel o najwyższym standardzie pięciu gwiazdek, posiadający 132 pokoje dwuosobowe oraz 36 pokoi jednoosobowych z czego dwa przystosowane są na potrzeby osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim dwie restauracje, lobby bar oraz kawiarnia. Hotel posiada duże zaplecze rekreacyjne oraz konferencyjne. Nastawiony jest zdecydowanie na przyjmowanie gości biznesowych. Usługi występujące w tym hotelu: 1. noclegowe - recepcja, room service, portiernia, pralnia, w każdym pokoju jest klimatyzacja, telewizor, dostęp do internetu, radio, telefon, lodówka, barek... 2....
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6375


Temat: Apel do forumowiczow z Łodzi lub okolic
Dofinasowanie z PFRON na sprzęt komputerowy i wspomagający użytkowanie komputera, może być otrzymany nawet w wysokości 90% wartości sprzętu. PFRON przyznaje także bardzo duże dofinansowania na remonty mieszkań, polegające na przystosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Łóżko, o którym piszecie, to tzw. łóżko Egertona z podnośnikami hydraulicznymi - można w nim podnosić sam podgłówek, ale można zrobić z niego fotel. Jest sterowane elektronicznie, za pomocą pilota. Jeśli niepełnosprawność u Agnieszki wystąpiła przed 16 r.ż. - powinna otrzymywać rentę socjalną.
Źródło: recklinghausena.onsi.pl/viewtopic.php?t=2170


Temat: bez barier? mam wątpliwości
...Stron: 280, 2003 r., ilustracje: 350 zdjęć i rysunków Poradnik opracowany w ramach Programu DOM BEZ BARIER przez Fundację DOM DOSTĘPNY przy współpracy Wydawnictwa MURATOR adresowany do 2 500 000 osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także do wszystkich, którzy z racji swojego zawodu lub urzędu działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Stanowi kompendium wiedzy zarówno praktycznej jak i organizacyjnej o dostosowywaniu mieszkań do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Bogato ilustrowana publikacja o objętości 250 kolorowych stron w formacie A4 wydana przy współudziale finansowym Fundacji im. Stefana Batorego i PFRON. Spis treści: Wstęp a) definicje niepełnosprawności a indywidualne ograniczenia (wyjaśnienie co to jest niepełnosprawność i podkreślenie, że każda osoba niepełnosprawna potrzebuje adaptacji i dostosowań do indywidualnych potrzeb, predyspozycji...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=7411


Temat: Egzamin dr Byra
...politykę edukacyjną osób niepełnosprawnych w różnych krajach mówi, że można wyodrębnić dwie strategie w nauczaniu osób niepełnosprawnych: 1)Powstała na bazie tego, że w krajach kładzie się nacisk na rozwój programów kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych - kształcenie integracyjne 2)Przyjmowana w niektórych krajach prowadzi do zreformowania szkół ogólnodostępnych, w sposób by uwzględnić wszystkie potrzeby osób niepełnosprawnych - inkluzja oG. Dryżałowska – w Polsce – wyróżniła 3 główne systemy 1)Włączający system edukacyjny 2)??? edukacyjne 3)Nauczanie we wspólnym nurcie 15. Podstawy prawne kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego ( w tym Deklaracje i międzynarodowe ustalenia) POLSKA 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. • Jako pierwsza mówi, że...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,780.html


Temat: Pies Przewodnik
...krótki wywiad z Mirosławem Zawiślakiem, hodowcą owczarków niemieckich i labradorów (Hodowla Al-grom), w którym wspomina on swoją przygodę z psami – przewodnikami: W połowie lat 70-tych otrzymałem od kierownika Zakładu Tresury Psów w Sułkowicach książkę autorstwa Antoniego Brzeziczki „Amatorska Tresura Psów”. Zgodnie z zaleceniami książkowymi rozpocząłem wstępne układanie mojego pierwszego psa na potrzeby osoby niepełnosprawnej. Był to owczarek niemiecki o imieniu Ares. Jesienią 1977 r. pies trafił na testy do Zakładu Tesury. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów Ares został zakupiony przez Milicję i przeznaczony do dalszego szkolenia. W tamtym czasie psy przewodniki były szkolone wyłącznie w Zakładzie w Sułkowicach. Przygotowywany przeze mnie pies na etapie testów kwalifikacyjnych musiał chodząc przy lewej nodze...
Źródło: madrypies.fora.pl/a/a,12.html


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...osobom niepełnosprawnym do tych pomieszczeń, koszty wydania orzeczenia są stosunkowo niskie, zespoły zatrudniają lekarzy specjalistów z odpowiedniej dziedziny medycyny przydatnej do orzekania oraz specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej i doradztwa zawodowego. Władze samorządowe powinny ukierunkować swoje działania na urzeczywistnienie praw osób niepełnosprawnych, co uczyniono w 2000 r. wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i powołano zespół w powiecie krotoszyńskim. Oddalenie zespołu orzekającego od osoby niepełnosprawnej spowoduje powstanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do tych usług, a w konsekwencji niemożność skorzystania z przysługujących im ulg i uprawnień. Wobec powyższego Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego jednogłośnie postanowił wystąpić do parlamentarzystów w imieniu...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=656


Temat: List do Burmistrza
...Prowadzę ostrą dyskusję na forum www.forum.zawadzkie.pl na tematy osób niepełnosprawnych. W każdym temacie znajduję coś, co dotyczy osób niepełnosprawnych. Przeważnie są to sprawy, które nas, czyli osób niepełnosprawnych -wbrew pozorom - dotyczą, a są to bariery architektoniczno - komunikacyjne, które nie sposób ująć w jednym temacie. Głównie chodzi o budynki użyteczności publicznej, które powinno być dostosowane pod potrzeby osób niepełnosprawnych, a jednak nie są pomimo, że nowe prawo budowlane, obowiązujące od 1995 roku taki wymóg stawia. Do tej pory bardzo niewiele zrobiono w sprawie usuwania tych barier. Ja, przy każdej nadarzającej się okazji staram się wskazywać poprzez forum www.forum.zawadzkie.pl te bariery architektoniczno - komunikacyjne. Niestety, niektórzy użytkownicy, te moje cenne wskazówki uważają za element...
Źródło: sprawniinaczejzawadzkiego.fora.pl/a/a,32.html


Temat: Dofinansowanie do komputera
...barier funkcjonalnych Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.) ze środków Funduszu może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. Wysokość...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=329


Temat: Witam
...po 10 czasami nawet 11 godzin więc nie można pozwolić na przebywanie samemu żadnemu zwierzaczkowi a co dopiero młodziutkiemu szczeniaczkowi dla którego i tak wielkim stresem będzie zmiana miejsca zamieszkania... z ogromnym żalem ale również u mnie w domu wynikła bardzo niemiła sytuacja (mamy małe pobojowisko, przez dom przetaczają sie obcy ludzie którzy zajmują się pracami budowlanymi żeby jak najszybciej przebudować część domu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej) więc i w takich warunkach również maleństwu mogła by stać się krzywda... dlatego ustaliliśmy że najlepiej jeżeli zostanie na razie tam gdzie nic mu się nie stanie.... ale to prawda już baaaardzo tęsknię chociaż nie znam go osobiście tylko z opowieści i zdjęć
Źródło: 89.161.128.91/cavisiowo/viewtopic.php?t=2989


Temat: Wizualizacja ulicy Bankowej
...z pokonaniem większych odległości, zwłaszcza zimą), który w okolicy Rektoratu i WNS pozostanie, jako że kilka z obecnie istniejących zostanie zlikwidowanych. Z wyrazami szacunku, Przemek Grzonka Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego otrzymałem taką oto odpowiedź od Pani Rektor: Panie Przemysławie, To jest bardzo wazny problem i musimy uwzględnić potrzeby osób niepelnosprawnych w przygotowywanym projekcie. Serdecznie pozdrawiam dziekuję za Pana uwagi Barbara Kożusznik Mam nadzieję, że to choć trochę uspokoi obawy niektórych osób.
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=6711


Temat: W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie
...przez osiąganie kolejnych etapów wsparcia technicznego czy medycznego., ale pprzez wsparcie społeczne, to znaczy poprzez otwarcie na jego potencjalne możliwości , na społeczną przydatnośc. Każdy człowiek jest sprawny sprawnością społeczności w jakiej zyje, a miarą tej sprawności jest solidarność danej społeczności zarówno w pokonywaniu trudności każdego jej członków jak i w korzystaniu z talentów każdego. Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych Myślę że choć w maleńkim stopniu zblizyłam sie do odpowiedzi na postawione przez ciebie pytanie. Pozdrawiam serdecznie, krysia. _________________________________________________ Temat GOŚCIA Samotność Ukrzyżowanego ks. Tomasz Jaklewicz FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=El Greco: Modlitwa w Og" Krzyż na drogę - Wielki Post z Gościem Wołanie Jezusa: "Boże mój,...
Źródło: forum.katolicki.net/viewtopic.php?t=3036


Temat: Zatrudnienie niepełnosprawnego bez opinii PIP
...o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2486). Celem tego projektu jest umożliwienie zatrudniania osób zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przez pracodawców niezapewniających warunków pracy chronionej bez konieczności uzyskania wstępnej pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, przy jednoczesnym pozostawieniu obowiązku dostosowania tego stanowiska pracy. W obecnym stanie prawnym zatrudnienie osoby zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej jest możliwie, w przypadkach: • uzyskania pozytywnej opinii PIP o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4620


Temat: Bielsko Biała - Schody bez platformy..
...niezbędne warunki do korzystania z danego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Ustawa prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi precyzyjnie formułuje szereg norm, które muszą być uwzględnione w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektu, jego pomieszczeń, urządzeń pomocniczych oraz terenów okalających obiekt. Normy uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych zawierają również tak zwane przepisy techniczno-budowlane, stanowiące akty wykonawcze do art. 7 ustawy prawo budowlane, dotyczące: dróg publicznych, dworców kolejowych, autostrad, skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi. Prawo budowlane dopuszcza odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych (wyłącznie na podstawie wydanego postanowienia o udzieleniu zgody na odstępstwo)...
Źródło: sprawniinaczejzawadzkiego.fora.pl/a/a,18.html


Temat: Powitanie
Odpowiedź dla Adriana. Po pierwsze to był wykład 2 a nie 3 ale jakoś znalazłem. Więc piszę- do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się zwłaszcza uczestnictwo w 1 - warsztatach terapii zajęciowej 2 - turnusach rehabilitacji 3 - zespołach ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, rehabilitacyjnych i sportowych oraz innych zespołach aktywności społecznej, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych
Źródło: wsinffizjoterapia.fora.pl/a/a,2.html


Temat: Projekty rozwojowe Chorzowa - Centrum Edukacji i Badań UŚ
...pozwolenie na wykorzystanie projektu budowlanego zbudowanego już nowoczesnego zespołu obiektów naukowo-dydaktycznych UAM w dzielnicy Morasko. dzięki elastycznej strukturze budowlanej projektu, możliwości dowolnego kształtowania przestrzeni, powtarzalności modułów ułatwiających ich łączenie i dzielenie oraz niskiemu kosztowi adaptacji – projekt spełnia wszystkie wiązane z nim oczekiwania. Między innymi przewiduje on potrzeby osób niepełnosprawnych. Projekt z terminem realizacji na lata 2004-2008 w swoich założeniach jest zgodny z: przyjętym przez Senat Uniwersytetu Śląskiego planem rozwoju infrastruktury Uniwersytetu na lata 2005-2010, strategią zrównoważonego rozwoju miasta Chorzów do roku 2020 oraz projektami rozwojowymi miasta Chorzów. Odpowiada również strategii regionalnej rozwoju województwa śląskiego na lata 2003-2013, a także...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=417


Temat: Komunikacja miejska w 2010 roku
...zakupów a "164" i "103" są zaprane po dach, kolejny na liście jest przystanek Smolki, w pobliżu ul. Kutrzeby, które to miejsce jest tłumnie nawiedzane przez emerytów i tak można by spowalnia linie przyspieszone w nieskończoność. Co więcej(2), przy trasie "502" nie ma przecież wszystkich "targetów" osób niepełnosprawnych ruchowo, zatem i tak muszą się one przesiadać. o co mi tak naprawdę chodzi? Potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo są ważne i powinny być uwzględniane w cywilizowanych społeczeństwach, ale nie mogą być absolutyzowane. Osobom takim należy się szacunek i pomoc. To bardziej na nas, pasażerach, spoczywa obowiązek wypełnienia tego, co się osobom niepełnosprawnym należy. I dlatego właśnie, mimo, że autobusy i tramwaje bywają zaprane po dach, osoby niepełnosprawne znajdują miejsca siedzące i mogą z...
Źródło: pkk.info.pl/viewtopic.php?t=392


Temat: Tabor wysokopodłogowy - za, czy przeciw?
Aha, czyli Twoim zdaniem na miejscu jest: - gdy osoba X pisze, że porównanie jej potrzeb poruszania sie po mieście i analogicznych potrzeb osoby niepełnosprawnej jest cytuję: "DURNE" A ja proponuję oznaczyć na zielono autobusy, do których będzie się wpuszczać SEC'a - gdy osoba Y porównuje elementarne potrzeby mobilności niepełnosprawnych do posiadania kolorowego telewizora - gdy osoba V pisze, że kupowanie autobusów niedostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych jest objawem, o zgrozo, "zdrowego rozsądku" - gdy osoba Z pisze, że...
Źródło: komunikacjalodz.fora.pl/a/a,1530.html


Temat:
...temperatura 32°C, temperatura wody wynosi ok. 30°C. Największą atrakcją jest "dzika rzeka" o długości 45 m, naśladująca potok górski. Woda w Aquaparku jest oczyszczana najnowocześniejszą technologią ozonową , dzięki czemu woda jest czysta i przejrzysta. Dział Rehabilitacji zaopatrzony jest w szereg urządzeń, świadczących usługi w zakresie: fizykoterapii, hydroterapii, kinezoterapii i masażu. Budowa basenu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.
Źródło: epolkowice.fora.pl/a/a,11.html


Temat: Kiedy niepełnosprawny może pracować tylko w ZPChr?
...Zawartego w orzeczeniu stwierdzenia o zdolności do pracy wyłącznie w warunkach chronionych nie należy traktować jako zakazu pracy poza ZPChr. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza bowiem możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego powyższych warunków. Pracodawca ten jednak powinien uzyskać pozytywną opinię PIP o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zatrudnienia w formie telepracy. Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 listopada 2009 r.
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4533


Temat: allegro i inne świstaki
ZAPRASZAM DO JAZDY I OGLąDANIA TEGO FAJNEGO AUTA. jazdy przede wszystkim i jeszcze to: " łATWO JE DOSTOSOWAć DO POTRZEB OSOBY NIEPEłNOSPRAWNEJ" chyba umsyłowo to już w zasadzie jest przystosowane
Źródło: forum.peugeot405.pl/viewtopic.php?t=7504


Temat: Poznań: Ponad 200 wolnych miejsc w przedszkolach
...878 43 66, 61 878 43 77. Nowe Przedszkole nr 46 przy ulicy Księżycowej Od września przy ulicy Księżycowej funkcjonować będzie nowe przedszkole, w którym będzie siedem oddziałów dla 175 dzieci. Placówka będzie miała także dodatkową salę do zajęć ruchowych, pełne zaplecze kuchenne, pomieszczenia socjalne i przestronny plac zabaw, wyposażony w nowoczesne ekologiczne zabawki dla najmłodszych. Placówka będzie przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. Obiekt jest w budowie, więc rekrutacja do niego odbywać się będzie w pobliskiej placówce. Karty będzie można składać w Przedszkolu nr 135, mieszczącym się przy ulicy Płowieckiej 5. Nabór do przedszkoli rozpocznie się 1 marca i trwać będzie do 26 marca 2010 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, pod numerem telefonu: 61 878 43 77. Placówki z wolnymi miejscami...
Źródło: poznaniacy.com/viewtopic.php?t=218


Temat: ANTENA
...roku chciałam rozpocząć studia na pedagogice. Niestety, uczelnia kompletnie nie była przygotowana dla takich osób jak ja. Na każde zajęcia musiałabym być wnoszona po schodach. Chociaż jestem optymistką i pogodziłam się już z moim kalectwem, sytuacja ta bardzo mnie zbulwersowała. Dużo czasu spędzam przed telewizorem, a Pan jest moim ulubionym prezenterem. Pukam do wielu drzwi, ale może ty, Krzychu, potrafisz mi wyjaśnić, dlaczego w Polsce potrzeby osób niepełnosprawnych są w tak małym stopniu dostrzegane, dlaczego wciąż jesteśmy na marginesie, a nasze marzenia o studiach, dobrej pracy, rodzinie nie mogą się zrealizować? Krystyna Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w Polsce mamy 4,5 mln osób niepełnosprawnych. Tragiczne jest to, że nie widać ich na ulicach. Siedzą zamknięci w domach i najczęściej oglądają telewizję. Wszyscy ludzie, którzy interesują...
Źródło: krzysztofibisz.fora.pl/a/a,38.html


Temat: [Mysłowice] Inwestycje mieszkaniowe
...Na pierzei Rynku ma powstać ciąg trzech eleganckich kamienic utrzymany w podobnej konwencji architektonicznej. Budynki będą spełniać wymogi, którym powinny odpowiadać mieszkania wznoszone w ramach TBS. Architekci zaprojektowali czterokondygnacyjny budynek z mieszkaniami i lokali użytkowymi. W skład kamienic będzie wchodziło: 12 trzypokojowych mieszkań o powierzchni od 53 do 67 metrów kwadratowych, jedno mieszkanie przystosowane dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, usytuowane na parterze oraz 3 lokale użytkowe. Wszystkie mieszkania, po zakończeniu inwestycji będą wykończone „pod klucz”. Czynsz ma stanowić około 4 procent wartości odtworzonej. Osoby starające się o własne M w rynku, będą musieli wpłacić kaucję stanowiącą 12. krotność czynszu miesięcznego. Mieszkania będzie można wykupić na własność. Cena metra kwadratowego oscyluje...
Źródło: zmienmce.fora.pl/a/a,7.html


Temat: Ulga rehabilitacyjna 2009 i 2010r.
...rozliczenie podatkowe przewodnika urząd może zweryfikować, czy zapłacił on podatek od przekazanych przez niepełnosprawnego kwot. W przypadku, jeśli go nie zapłacono, urząd może zakwestionować odliczenie. Bez limitu odliczysz Wydatki na adaptację pomieszczeń i budynków należy jedynie udokumentować odpowiednimi fakturami za zakup materiałów i wykonane usługi. Podobnie w przypadku dostosowania pojazdów dla potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń technicznych (np. wózka). Ulga przysługuje także na wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne oraz sanatoryjne, opłacanie niezbędnych zabiegów, odpłatny przejazd na zabiegi rehabilitacyjne - w tym usługi taksówkarskie, zakup książek i wydawnictw pomocnych w terapii i rehabilitacji. Wszystkie te wydatki odliczyć można na podstawie...
Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,190.html


Temat: Wykluczenie cyfrowe - nowy problem na rynku pracy
...nie mogą korzystać z sieci. Powodem może być kiepskie wykształcenie, ale też np. dostęp do łączy o małej szybkości. Poprzez dostosowanie stron internetowych do ich potrzeb, coraz większa rzesza osób będzie mogła zdobywać cenne informacje, a wszystko to pod hasłem wyrównywania życiowych szans. Na razie głównym zainteresowaniem organizatorów kampanii są urzędy i instytucje publiczne, które przede wszystkim powinny wyjść naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, ale przecież każdy administrator strony może wprowadzić w życie nowoczesne standardy. O trudnościach, wyzwaniach, ale i korzyściach z podjęcia tego wyzwania rozmawialiśmy z Arturem Marcinkowskim, organizatorem kampanii: Kogo przede wszystkim dotyczy Państwa projekt? Wykluczeniem cyfrowym zagrożone są przede wszystkim osoby niepełnosprawne - niewidome, niedowidzące,...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=10912


Temat: Klub Odkrywców
Każdego dnia zdaję sobie sprawę z tego iż osoby niepełnosprawne mają zawsze przerąbane ponieważ wiele budynków jest nie przystosowanych tj. nie ma podjazdów, wind (a a jak są to rozwalone . Politycy powinni przeznaczyć większą część naszych podatków na osoby niepełnosprawne i w naszym kraju sprzęt rehabilitacyjny powinien być tańszy. Rozumiem potrzeby osób niepełnosprawnych bo sam jeżdżę na wózku
Źródło: forum.gmclan.org/index.php?showtopic=22952


Temat: Odszkodowanie
W związku z wypadkiem córki może się Pani starać o: - zadośćuczynienie, - zwrot kosztów diety, pielęgnacji, zakupu odzieży do szpitala, leków i środków pielęgnacyjnych itp. - zwrot kosztów poniesionych przez rodzinę w związku z pobytem córki w szpitalu (dojazdy) - zabezpieczenie realizacji i pokrycia kosztów adaptacji mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, (nie wiemy jakich obrażeń doznała córka), - stałej comiesięcznej renty na zwiększone potrzeby, - zwrotu utraconych zarobków - pokrywanie z góry kosztów zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych i konsultacji medycznych oraz związanych z nimi kosztów dojazdów, na podstawie przedkładanych dokumentów zakupu w tym dokumentów pro forma -...
Źródło: zielonylisc.fora.pl/a/a,51.html


Temat: Nasz program wyborczy
...szkołę – to źle?? 2. budowa nowych placówek przedszkolnych i szkolnych, 3. dokończenie hali sportowo-widowiskowej lub budowa nowej hali w kompleksie szkolnym.... – hmmm... tylko w jaki sposób RFO ma znaleźć pieniądze na zadania 2 i 3, skoro KW „Gospodarni...” w żadnym wypadku nie może się to udać?? / służba zdrowia 1. przebudowa i modernizacja ośrodka zdrowia – należy jak najbardziej brać pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych, starszych i schorowanych... należy zapewnić bezpieczny dostęp do lekarza dla dzieci zdrowych, w sposób izolujący je od dzieci chorych – tylko że to są wymogi sanitarne dotyczące funkcjonowania placówek służby zdrowia.... a te funkcjonują obecnie jako niezależne zakłady opieki zdrowotnej.... zaś bariery architektoniczne – niech likwidują je podmioty zamierzające świadczyć tam...
Źródło: rfo.org.pl/portal/viewtopic.php?t=134


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © architektura