Powiat husiatyński

architektura

Temat: Tłusteńkie, pow. kopyczyniecki
Tłusteńkie - w przeszłości wieś nosiła nazwę Tłuścienko. W XIX w. nazwa geograficzna przyjęta - Tłusteńkie, a po rusku - Tołsteńkie. Wieś należała do byłego powiatu husiatyńskiego (12 km od Husiatyna), a następnie - kopyczynieckiego i sąsiadowała z Pobrużną, gdzie mieścił się Urząd Gminy. Na północ od Tłusteńkiego leży Wasylków, na wschód - Żabińce i Kociubińce. Przez wieś przepływały dwa potoki: w południowej części potok Krzyweńkie, a w części północno-wschodniej - prawy dopływ Słobódki. Na wzgórzu za wsią (307 m n.p.m.) stał znak triangulacyjny widoczny z daleka. We...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=6760Temat: Wasylkowce, pow. kopyczyniecki
Wasylkowce - wieś w byłym powiecie kopyczynieckim, poprzednio i w czasie II wojny światowej - w powiecie husiatyńskim. Wieś posiadała pocztę, stację kolejową (na linii Husiatyn - Stanisławów przez Kopyczyńce, Czortków), szosę Husiatyn - Kopyczyńce, szkołę (od połowy XIX w. jednoetatową, później zamienioną na siedmioklasową), szkołę żydowską (może rabinowską) oraz majątek należący do Ujejskich. Nie był to jedyny majątek. Mniejsze folwarki mieli dr Tadeusz Kunicki i Żyd Reisten, u którego praktyczną naukę...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=6621


Temat: Wasylków, pow. kopyczyniecki
Wasylków - wieś położona w byłym powiecie husiatyńskim (po I wojnie światowej w kopyczynieckim), nad dwoma potokami: potok Krzyweńkie, który przepływał przez północną część wsi i potok "Rudka", który w dolnym biegu rzeczki nosił nazwę Potok Bosyryski i przepływał przez południowo-zachodnią część wsi. Wieś Wasylków prawie łączyła się z zabudowaniami z Krzyweńkiem. Na północnym wschodzie Wasylków sąsiadował z Sidorowem, w którym była...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=6564


Temat: Zielona, pow. husiatyński
Zielona - wieś leżąca nad Zbruczem w granicach dawnego powiatu husiatyńskiego. Jej kilka domów pozostało za Zbruczem, po stronie wschodniej. Okolice Zielonej są piękne, a ziemia bardzo urodzajna. W środku wsi stała zabytkowa cerkiew. Na terenie wsi był niewielki folwark zatrudniający 57 ludzi. Ludność wsi mieszana. O losach jej mieszkańców w czasie wojny brak jest wiadomości. Na froncie zginęli: Ćwiakalski Wacław s. Józefa, ur. 1922 r. Zielona, szer. 5 pp, poległ 3.III.1945 r. w...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=6930


Temat: Kociubińce, pow. kopyczyniecki
Kociubińce - wieś w byłym powiecie husiatyńskim, a następnie kopyczynieckim, była dużą wsią składającą się z kilku dzielnic: a) Narajówka Duża b) Narajówka Mała c) Kordulówka d) Zielony Kąt e) Kajdanka, f) Węgry. W Zielonym Kącie mieściła się szkoła, kościół, cerkiew greko-katolicka, probostwo rzymsko i greko-katolickie, polski Dom Ludowy oraz Zarząd majątku ziemskiego. Majątkiem zarządzał ekonom nazywany Dora. W Kajdance znajdował się...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=7427


Temat: Rodzina Strawińskich.
...w kilku potyczkach z Rosjanami, 5 sierpnia 1863 roku mianowany został naczelnikiem sił zbrojnych pow. wołkowyskiego. Z powodu odniesionych w walkach ran, przy nominacji na majora otrzymał urlop nieograniczony. Wyjechał więc do Paryża. Skazanemu zaocznie na śmierć, wszystkie jego majątki skonfiskowano. W styczniu 1866 roku przybył do Galicji i osiadł w Niżborku nad Zbruczem. Później kupił, czy też dostał w posagu majątek Szydłowce w tymże powiecie husiatyńskim. Gustaw Strawiński żenił się trzykrotnie: po raz pierwszy z Zofią Potocką herbu Lubicz , następnie z Anielą Chlebowską, a po raz trzeci z Henryką Kunaszowską herbu Radwan. Miał pięcioro dzieci: Władysława ( zm. w 1871 r. w niemowlęctwie), Adama Franciszka ( 1872- 1933), żonatego z Marią Rozwadowską herbu Trąby ( po którym pozostało potomstwo), Marię ( 1873- 1945), zakonnicę, Bronisława ( 1875- 1919) i...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=7120


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © architektura